Onze expertises

Ontwerp, engineering en vergunningen

De manier waarop Geerdink engineert leidt ertoe dat wij u meerdere passende oplossingen voorleggen en samen met u – als klant – de best passende oplossing voor uw specifieke situatie kunnen kiezen. Geerdink informeert en vraagt door naar de achterliggende opgave. Geerdink kijkt verder dan de reguliere aanpak, neemt daarbij bewezen en innovatieve oplossingen in beschouwing en zorgt ervoor dat Geerdink naadloos aansluit op uw ‘'echte achterliggende’' technische vraag.

Elk bouwwerk begint met een basis ontwerp. Geerdink voorziet in die behoefte met eigen betrokken specialisten die, wanneer dat moet, snel voor u kunnen schakelen. Een basis ontwerp bestaat uit bovenaanzicht met wat niet-detaillistische doorsneden en is nodig om een eerste bouwvergunningsaanvraag te doen. Dit geeft inzicht of het idee/het businessmodel van u als klant op papier ook echt realistisch is of dat daar wat aanpassingen voor nodig zijn. Na het ontwerp volgt de engineering waar Geerdink de ontwerptekeningen gaat omvormen tot detaillistische bouwtekeningen en berekeningen. In de engineeringsfase worden de berekeningen en tekeningen gemaakt waarvan het bouwwerk gebouwd kan gaan worden (constructietekeningen en -berekeningen).

Door de ervaring en contacten die Geerdink heeft opgedaan zijn de eerste ontwerpen al dicht bij de definitieve situatie en voldoen zij automatisch aan de geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kan Geerdink ook snel een project specifiek realistisch budget opstellen. Op deze manier kan u als klant u volledig focussen op het businessmodel en processen. Doordat Geerdink de vergunning kan regelen/adviseren/ondersteunen, ontwerpt en engineert gaat er in de snel veranderende wereld niet onnodig tijd verloren met ‘'wachten’' op meerdere partijen die afhankelijk van elkaar zijn.

Werken in en met vervuilde grond(-water)

Geerdink is uw partner voor het uitvoeren van werken in en met vervuilde grond. Geerdink is in het bezit van protocol 7001 zoals is gesteld in de BRL SIKB 7000. Geerdink ontzorgt u compleet met als uitgangspunt uw randvoorwaarden en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Geerdink is in het bezit van o.a. eigen decontaminatie units, benodigde meetapparatuur waaronder PID meters en stof specifieke meters en beschikt over DLP-ers, R-DLP-ers en KVP-ers. Geerdink onderhoudt professionele relaties met diverse milieukundige bedrijven voor de juiste processturing van uw werk zodat u als klant ook op milieukundig vlak voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Geerdink kan voor u het terrein in-situ saneren. Ook voor vrijkomend vervuild grondwater bij uw grondverzet werkzaamheden ontzorgt Geerdink u. Wij hebben voor diverse opdrachtgevers een call-out dienst ingericht zodat we snel operationeel klaarstaan met het verhelpen van uw productspill. Daardoor blijft de overlast voor u als klant beperkt. Dit geldt voor zowel zware als de lichte producten. Geerdink heeft decennia ervaring met saneringen en dit is voor u dan ook een waardevolle toevoeging. Geerdink heeft een in- en extern getoetst en bewezen systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om snel te handelen conform de wet- en regelgeving. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de publicatie 400 van de CROW.

Grond-, weg- en waterbouw

Geerdink verzorgt in de breedste zin uw grond-, weg- en waterbouw werkzaamheden vanaf de initiatie fase tot de oplevering van uw project. De filosofie van Geerdink is dat Geerdink de optimalisatie zoekt tussen nut en noodzaak in combinatie met de door u geplande levensduur. Op basis van deze gegevens realiseert Geerdink een ontwerp vanuit de volledige total cost of ownership filosofie. Onze expertises zijn:

  • Tankput inrichtingen conform de geldende PGS-normering 29. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bund wall constructies, vloeistofdichte tankput bodems en doorvoer constructies

  • Leiding tracé constructies zowel verdiept aangelegd als bovengronds conform de geldende PGS-normering 29

  • Tankterp constructies uitgevoerd conform de EEMUA 183 of de NEN-EN 14015

  • Wegverharding constructies denk hierbij aan asfalt wegen zowel klein als grootschalig, verharding bestaande uit betonverharding en diverse elementenverharding systemen

  • Werken in of met vervuilde grond conform de BRL-7000, zoals tijdelijke uitplaatsingen en totale saneringen van uw terrein. Zowel traditioneel saneren als het in-situ verzorgt Geerdink voor u

  • Compleet verzorgde terrein inrichtingen inclusief uw afwatering ontwerp en realisatie hiervan

Leidingwerk onder- en bovengronds

Geerdink is de expert voor uw bluswater, drinkwater en rioolleiding systemen. Geerdink verzorgt voor u diverse typen leidingsystemen, denk hierbij aan natte en droge brandblusleidingsystemen bestaande uit onder andere de volgende materialen: GRE, GRVE, PE, nodulair gietijzer, staal thermisch verzinkt, RVS en koper.

Geerdink bepaalt het type materiaal aan de hand van de door u opgegeven wensen en specificaties. Denk hierbij aan de routing van een ondergrondse toepassing. Van belang is het type grond waarop het systeem wordt geïnstalleerd en de belasting die erop komt. Bij de routing van een bovengrondse systemen is dit bijvoorbeeld de vrije overspanning die mogelijk is in combinatie met vaste punten. Ook een zeer belangrijk gegeven is welk type medium (brak water, zoet water, drinkwater, proceswater, blusschuim) met welke temperatuur, snelheid en druk er door het systeem moet lopen.

Geerdink ontwerpt en realiseert op basis van onder andere deze gegevens een passend systeem volgens de geldende normen vanuit de volledige total cost of ownership filosofie.

Civiel: heiwerk, beton en staal

De civiele werkzaamheden bestaan normaliter in de industrie uit betonnen funderingen, vloeren en/of wanden. De funderingswerkzaamheden zijn de basis voor verdere werkzaamheden en installatie van onder andere piping, elektra, instrumentatie of staalwerken. Geerdink is gespecialiseerd in alle soorten funderingswerken of dit nu op het land of boven het water is. Geerdink heeft altijd een oplossing en al meer dan 100 jaar kennis en ervaring opgedaan waardoor wij beschikken over veel specialisten met veel theoretische en praktische ervaring.

Geerdink heeft ruime ervaring in diverse engineering en realisatie van heiwerken op het land en boven het water met te lood heipalen en schoorpalen. Tevens heeft Geerdink diverse damwandconstructies aangebracht, zowel tijdelijk als definitief. Geerdink kijkt ook vanuit de engineering al naar de praktische uitvoering van heiwerken zo komt dit de kostprijs en de planning ten goede wat direct faalkosten voorkomt voor de klant. Geerdink voert naast heiwerk ook betonwerk uit waarbij wij zelf jaarlijks vele funderingsvormen, betonvloeren, betonwanden en andere betonnen constructies engineert en realiseert. Van een betonpoer tot nieuwe tankfundaties of tankputten, van betonvloeren met vlakheidsklasse II (conform NEN 2747) tot betonnen wanden. Kan niet bestaat niet en alles is uitvoerbaar met de juiste kennis en ervaring van Geerdink.

Geerdink kan ook het staalwerk voor uw verzorgen inclusief de benodigde roostervloeren, leuningen en alle supportstaal met alle soorten coatingen die van toepassing kunnen zijn. Geerdink bouwt diverse complete staalconstructies en piperacks op onze eigen gebouwde funderingen. Door het gehele pakket bij Geerdink onder te brengen hoeft de klant geen interfacemanagement uit te voeren waardoor u zich kunt focussen op het businessmodel en processen.

Bouwkundige werkzaamheden

Geerdink heeft eigen bouwkundige medewerkers in dienst die voor dag en dauw opstaan en elke dag kwalitatieve bouwkundige werkzaamheden uitvoeren voor Geerdink.

De bouwkundige werkzaamheden van Geerdink zijn uiteenlopend. Dit kan bestaan uit afbouw werk van nieuwbouw die Geerdink heeft gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan: kozijnen/deuren plaatsen, schilderen, stucwerk, tegelen, sanitaire werkzaamheden, plafonds, en nog veel meer.

Geerdink voert ook renovatiewerkzaamheden uit en tovert bestaande rommelhokken om naar nieuwe lichte ruimtes. Van een piepende deur tot en met het verbouwen van een kantoorgebouw, van het vervangen van een plint tot het aanbrengen van een nieuwe computervloer Geerdink heeft het allemaal in huis. In de industrie heb je veel te maken met brandcompartimenten waardoor scheidingswanden, plafonds en vloeren moeten voldoen aan WBDBO conform de NEN 6069. Met de nieuwe wet- en regelgeving kan dat veel vragen opleveren die Geerdink voor u kan beantwoorden.

Naast de brandklassen zijn er ook veel gebouwen en ruimtes die geaard moeten worden. Denk hierbij aan Trafo stations en andere elektrisch geladen ruimtes die een kooi van Faraday moeten krijgen of aarding die via heipalen of een aardpen in de ruimte gebracht moet worden voor het aarden van staal of installaties. Geerdink voert diverse aardingswerkzaamheden uit om uw ruimtes veilig te maken.

Onderhoud, inspectie en herstel

Geerdink heeft meer dan 100 jaar ervaring in het dagelijks onderhoud van uw installatie, terrein en/of uw gebouwen, zowel correctief als preventief onderhoud. Geerdink draagt zorg voor het onderhoud zodat u zich volledig kan bezighouden met uw businessmodel en processen. Vanuit correctief onderhoud zijn reparaties niet altijd complex, de manier waarop erover nagedacht wordt wel. Het is noodzakelijk voor uw bedrijfsvoering om in een urgente situatie, zoals een brandwater lekkage, snel te schakelen en de reparatie veilig te verrichten, maar daarmee is de achterliggende oorzaak dikwijls niet meer onderzocht omdat ‘’het probleem’’ toch verholpen is.

Wat Geerdink in de praktijk ervaart is, dat aan problemen die ontstaan een ontwerp fout of een sterk verwaarloosd preventief onderhoudsprogramma ten grondslag ligt. Een correctieve reparatie kan iets simpels zijn zoals het goed sluitend maken van een deur of bij bijvoorbeeld scheuren in een betonvloer het herstellen conform de CUR aanbeveling. In het geval van het voorbeeld van de betonvloer kun je ervoor kiezen om te blijven repareren doordat bijvoorbeeld een ongewenste zetting die optreedt niet verholpen wordt, of Geerdink draagt zorg voor een herstel ontwerp waarmee Geerdink kijkt naar een duurzame oplossing volledig afgestemd op uw wensen. Total cost of ownership is hierbij van groot belang. Geerdink acteert altijd vanuit de total cost of ownership filosofie.

Geerdink ontzorgt u ook volledig in het onderhoudsprogramma wat van toepassing is voor u. Denk hierbij aan het uitvoeren van bedrijf interne inspecties op uw vloeistofdichte voorzieningen, brandwater net, bermen en verhardingen van wegen, wachthuisjes etc. Aansluitend zorgt Geerdink voor het opstellen van reparatie adviezen, het begroten, uitvoeren en onderhouden hiervan. Geerdink voert onder andere correctief of preventief onderhoud en inspecties uit op de volgende onderdelen: Gebouwen, vloeistof dichte voorzieningen (NRB, VDV), tankdijken (bund walls), tankterpen, tankputten en tracés, terrein inrichting, wegen en bermen, riool, brandwater en drinkwater systemen.