Het riool op het terrein van onze klant is een gemengd oliehoudend riool waar zowel het hemelwater als vuil water doorheen stroomt. Dit rioolwater wordt geloosd op de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Om bij calamiteiten of werkzaamheden delen van het riool in te kunnen blokken zijn afsluitmogelijkheden van het riool nodig.

Geerdink heeft de detailengineering van de watersloten op zich genomen en de civiele werkzaamheden uitgevoerd.

Bekijk hier de projectreferentie