Op basis van een onderscheidend ontwerp voor een nieuwe railverlading heeft Vopak de aanbesteding aan Geerdink gegund voor de aanleg van een vloeistofkerende laadvloer en een extra rail. De uitdaging binnen dit project is om continu rekening te houden met de processen van onze klant en de complexe omgeving van de industrie.

Na de sloop van de bestaande tanks is de grond ontgraven en bouwklaar gemaakt. De heiwerkzaamheden zijn trillingsvrij uitgevoerd, zonder geluidshinder en zonder grondafvoer. Na het heiwerk is het gefundeerde beton aangebracht waarop later de rails is aangelegd en aangesloten op het bestaande circuit.