Op de Vopak Terminal TTR gelden zeer strikte veiligheidsvoorschriften. Eén van de redenen daarvoor is dat de leidingen op het terrein chemische producten bevatten. Schade aan mens en milieu moet te allen tijde worden voorkomen.

De uitdaging van dit project zit voor Geerdink dan ook in het beheersen van alle risico’s bij de plaatsing van de onderstations. Terwijl de terminal in bedrijf is, wordt 39 ton gepositioneerd vlakbij de – in bedrijf zijnde – productleidingen. Het ene onderstation wordt geplaatst met behulp van een 500tons telekraan. Het andere onderstation wordt geplaatst met behulp van een hydraulische schuifslee.

bekijk hier de projectreferentie