BP Raffinaderij Rotterdam is één van de grootste olieraffinaderijen van Europa en verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie. De raffinaderij is een volcontinu bedrijf met meer dan 700 medewerkers. Tijdens en voorafgaand aan de TAR (Turnaround) van 2013 heeft Geerdink verschillende werkzaamheden verricht. Het lopende proces van de fabriek krijgt daarbij altijd voorrang, zowel tijdens de TAR (turnaround) als daarvoor (de pre turnaround). Veel locaties in de fabriek zijn moeilijk bereikbaar. Tijdens de TAR speelt ook de te tijdsdruk van de klant een belangrijke rol. Daar komt nog bij dat meerdere partijen tegelijkertijd soms letterlijk boven elkaar aan het werk zijn. En dat terwijl de veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Dat vraagt om een foutloze communicatie en effectieve samenwerking van alle betrokkenen.

Bekijk hier de projectreferentie